เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

กาชาดชวนบริจาคเลือด เตรียมพร้อมรับหยุดยาวเทศกาลปีใหม่

         สภากาชาดไทย เตรียมพร้อมสำรองโลหิตวันหยุดยาวปีใหม่   ชวนประชาชนบริจาคโลหิต  โครงการ   “ก่อนเที่ยว เกี่ยวเพื่อน บริจาคเลือดก่อนปีใหม่”  ระหว่างวันที่ 23 – 30  ธันวาคม  2556  และ 2-5 มกราคม 2557 พร้อมรับปฏิทิน ช่อง 3 เป็นที่ระลึก  ( ปิดทำการ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557  )  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

          แพทย์หญิงสร้อยสอางค์  พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ 2557 มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 5 วัน  และเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่แต่ละปีมักจะเกิดอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือ ท่องเที่ยวต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำรองโลหิตให้แก่ผู้ป่วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตใน  โครงการ  “ก่อนเที่ยว เกี่ยวเพื่อน บริจาคเลือดก่อนปีใหม่”ระหว่างวันที่ 23 – 30  ธันวาคม  2556 และ  2-5 มกราคม 2557  ( ปิดทำการ   วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557) พร้อมรับปฏิทินช่อง 3 เป็นที่ระลึก  โดยกำหนดเวลาเปิดทำการ ดังนี้ วันที่ 23-27  ธันวาคม 2556  เปิดเวลา 08.00-19.30 น. , วันที่ 28-30 ธันวาคม 2556 เปิดเวลา 08.30-15.30 น.      

         ในส่วนภูมิภาค ประชาชนสามารถบริจาคโลหิตในโครงการ ฯ ได้ที่  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ   จังหวัดชลบุรี,  ราชบุรี ,   ขอนแก่น ,  อุบลราชธานี , นครราชสีมา   นครสวรรค์ ,  เชียงใหม่,  สงขลา ,  ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง