เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

กาชาดชวนโพสต์ภาพและข้อความ #1to3blood เจ็บนี้เพื่อเธอ

ร่วมส่งต่อความดีเพื่อช่วยรณรงค์สร้างกระแสการบริจาคโลหิตโดยโพสต์ภาพ และข้อความพร้อมติดHashtag#1to3blood เจ็บนี้เพื่อเธอ ตั้งค่าข้อความเป็น Public (สาธารณะ)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง