เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมประกวดในหัวข้อ“สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญเยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานการวาดภาพร่วมประกวดในหัวข้อ“สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ”ชิงทุนการศึกษารวม 50,000 บาทเพื่อนำมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ“สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ” เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อนำภาพวาดมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ใน โครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ซึ่งเป็นโครงการหลักรณรงค์บริจาคโลหิต ประจำปี 2558 – 2559

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกระดับ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ (เรียบ) ขนาด 15 x 21 นิ้ว โดยใช้สีไม้ สีเทียน สีน้ำ หรือ สีโปสเตอร์ ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น ซึ่งแต่ละระดับจะมีรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1และรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษารวม 50,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2557 โดยส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (วงเล็บมุมซองว่า ส่งผลงานการประกวดวาดภาพ)ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.redcross.or.th, www.blooddonationthai.com,www.rh-negative.com,www.club25thailand.com,www.facebook.com/prnbc สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2255 4567 , 0 2263 9600 – 99 ต่อ 1753, 1760, 1771

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง