เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดเสวนาเรื่อง “สเต็มเซลล์ รักษาได้ทุกโรคจริงหรือ?” ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2553 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ข้อเท็จจริงเรื่องของการนำสเต็มเซลล์ไปใช้ในการรักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะการเก็บเลือดจากสายสะดือ (cord blood) ที่นิยมทำกันในปัจจุบันว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคด้วยสเต็มเซลล์ และความรู้ทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคเลือดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป


โดยได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เม็ดเลือด ของสมาคมโลหิตวิทยาฯ ร่วมเป็นวิทยากร อาทิ ศ.พญ. แสงสุรีย์ จูฑา ประธานกรรมการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด , พันเอก รศ.นพ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช ประธานฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน , พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ.พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ รศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ ตรวจหมู่โลหิต นิทรรศการความรู้สเต็มเซลล์ และ ร่วมสนุกกับเกมพร้อมรับของที่ระลึกมากมาย


ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการเสวนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับกระเป๋าผ้า“สเต็มเซลล์” สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่ง ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โทร. 0-2256-4300 และสมาคมโลหิตวิทยาฯ โทร. 0-2716- 5977 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2553 รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ที่นั่ง

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง