เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ขอเป็นผู้ให้ต่อเนื่อง ‘เจมส์จิ’ ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้โอกาสตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์

          ‘เจมส์ – จิรายุ ตั้งศรีสุข’ นักแสดงชื่อดัง ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หลังครบกำหนดบริจาคโลหิต 3 เดือน ในโอกาสนี้ คุณเจมส์ ได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยโรคเลือด โดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะเก็บตัวอย่างโลหิตนำไปตรวจหาความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ HLA กับผู้ป่วยโรคเลือด ซึ่งการบริจาคสต็มเซลล์เป็นอีกหนึ่งโอกาสให้กับผู้ป่วยโรคเลือดที่กำลังรอรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกัน

“เพียง 1 ตัวอย่างโลหิต เพิ่มโอกาสให้ 1 ชีวิตใหม่”

          สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ สามารถลงทะเบียนพร้อมการบริจาคโลหิต เพื่อเก็บตัวอย่างโลหิตนำไปตรวจเนื้อเยื่อ HLA และขึ้นทะเบียน ได้ที่

• ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4300
• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี โทร. 0 3827 8905
• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4493 8938
• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4342 4630-1
• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5341 8389-90

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง