เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

คุณจะช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างไร

Q1 : ใครบ้างสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ ?
     คุณสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้โดยการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
หากมีอายุระหว่าง 18-50 ปีบริบูรณ์ น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ในเวปไซต์นี้แถบเมนู “ขั้นตอนการบริจาค” → “ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร”

Q2 : เมื่อขึ้นทะเบียนสมัครแล้วจะอยู่ในระบบได้นานเท่าไหร่
      ข้อมูลของคุณจะอยู่ในระบบเพื่อรอผู้ป่วยที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกับคุณ จนกระทั่งอายุ 60 ปี
จึงถูกนำข้อมูลออกจากระบบอัตโนมัติ

Q3 : คุณจะถูกคัดออกจากระบบฐานข้อมูลผู้บริจาคสเต็มเซลล์ในกรณีใดบ้าง
      กรณีที่มีโรคติดเชื้อทางเลือด หรือหากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อคุณได้ภายหลังขึ้นทะเบียน
เช่น กรณีที่คุณมีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกันกับผู้ป่วยแล้วไม่สามารถติดต่อได้ เราจะนำข้อมูลของคุณออกจากระบบ ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรหรือที่อยู่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้คุณไม่พลาดที่จะได้ช่วยเหลือผู้ป่วย

Q4 : เมื่อสมัครแล้วเปลี่ยนใจได้หรือไม่
      ผู้บริจาคสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา