เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

งานพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1 ประจำปี 2554

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินยังตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 พร้อมประกาศนียบัตร และเข็มสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทยในด้านต่างๆ  ในโอกาสนี้  ได้มีผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือสเต็มเซลล์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 จำนวน  4  ราย ได้แก่ นายปรัชญา  กิจเจริญ  นายชลเดช  สิริพุฒิพรกุล  นางพนอ  เนตรประชา  และนายวรุตม์  วิศิษฏ์ศิลป์  ท่ามกลางความปลื้มปิติยินดีและความภาคภูมิใจแก่ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง