เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

จากใจผู้รับ : คุณศุภศักดิ์ เชยชุ่ม ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

จากใจ…ถึงใจ (จากผู้รับ)

ได้รับเกียรติจากคุณศุภศักดิ์ เชยชุ่ม ร่วมแชร์ประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งเคยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ระยะที่ 3 และได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ปัจจุบันหายขาดจากโรคแล้ว

“ย้อนไปเมื่อ 10 ปี สังเกตพบว่ามีอาการอ่อนแรง ไม่สบายง่าย ติดเชื้อง่าย รวมถึง มีรอยช้ำตามร่างกาย เมื่อไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล จึงพบว่า ผมป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน (Hodgkin Lymphoma) ระยะที่ 3 (ระยะเกือบสุดท้าย) ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาด้วยการให้เคมีบำบัด และต้องปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ โดยใช้เซลล์ของตนเอง ในกระบวนการนี้จะต้องได้รับโลหิตและเกล็ดโลหิตจาก “ผู้บริจาค” เพื่อให้ค่าโลหิตอยู่ในระดับคงที่ หากวันนั้นไม่มีโลหิตจากผู้บริจาค ผมก็คงไม่มีวันนี้ ถึงแม้ว่าผมจะไม่มีโอกาสได้ใช้สเต็มเซลล์จากผู้บริจาค แต่ก็อยากฝากถึงผู้บริจาคโลหิต และผู้ที่ได้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ว่า สิ่งที่ท่านทำถือเป็นกุศลอันแรงกล้าที่ต่อชีวิตและลมหายใจให้กับผู้ป่วย ขอให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพ เตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้โลหิตและสเต็มเซลล์ที่ท่านได้บริจาคมานั้นเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยสูงสุด”

 

เล่าให้ฟัง…

เรียบเรียงโดย : ปันปัน ผู้ตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง