เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ฉลองครบรอบ 10 ปี วันผู้บริจาคโลหิตโลก

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 เวลา 09.15 น. นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประธานฝ่ายสภากาชาดไทย และนพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานฝ่ายสาธารณสุขของประเทศไทย ร่วมทำพิธีปล่อยขบวนพาเหรดเปิดงานฉลองครบรอบ 10 ปี วันผู้บริจาคโลหิตโลก ภายใต้ Slogan ว่า “Every blood donation is a gift of life” มอบโลหิตเป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการรับบริจาคโลหิต การลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ดวงตา และ อวัยวะ กิจกรรมข้อความแสดงตนว่าเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจบนกำแพงแห่งมนุษยธรรม (Wall of Humanity) , การประมูลของรัก ดารา ซุปตาร์ แถวหน้าเมืองไทย โดยได้รับโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 3,606 ยูนิต อวัยวะ 106 คน ดวงตา 107 คน และ Stem Cell 91 คน

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง