เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ชวนนิสิต นักศึกษาออกแบบสื่อ infographic

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญน้องๆ นิสิต นักศึกษาทุกระดับชั้นทั่วประเทศ ร่วมประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic ภายใต้แนวคิด บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดี (Give freely Give often Blood Donation matters) Slogan งานวันผู้บริจาคโลหิต ปี 2558 14 มิถุนายน 2558 ผลงานชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการประกวด ดังนี้
1. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น
2. ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล .jpg, .psd, .และ .ai บันทึกลงในแผ่น CD หรือ DVD ความละเอียดอย่างน้อย 300 dp
3. ผลงานของผู้เข้าประกวดต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่นและผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดงประกวดตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน
4. ผลงานที่ได้รับรางวัล จะนำมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อใช้ในการรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิต
5. ผลงานทุกผลงานจะถือเป็นสิทธิ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถนำไปใช้หรือดัดแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งเข้าประกวดทราบ
ผลงานชนะเลิศส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ระบุหน้าซอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330(วงเล็บมุมซองว่าส่งผลงานการประกวด Infographic) ยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤษภาคม 2558 ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 3 มิถุนายน 2558 www.redcross.or.th, www.blooddonationthai.com, www.rh-negative.com, www.facebook.com/prnbc สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2255 4567 ,0 2256 4300 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร ได้ที่http://www.redcross.or.th/news/information/46636

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง