เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัด ฟังธรรม บำเพ็ญบุญบริจาคโลหิตวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัด ฟังธรรม บำเพ็ญบุญบริจาคโลหิตวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ในโครงการ “บำเพ็ญบุญ สร้างกุศลบารมี บริจาคโลหิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา” ถือเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ และบุญกุศลที่ได้บริจาคโลหิตนั้น จะส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิต ไร้ความทุกข์ ไร้โศก ปลอดโรค ปลอดภัย ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์
ส่วนภูมิภาคบริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิตสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.0 2256 4300

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง