เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ตลอดกันยา สภากาชาดชวนปันโลหิตและลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิต และลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ช่วยผู้ป่วยเด็กโรคทางโลหิต ในโครงการ ปันโลหิตให้น้อง ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2556   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมกันบริจาคโลหิต และให้มีปริมาณโลหิตในการรักษาเด็กป่วยโรคทางโลหิตอย่างสม่ำเสมอ

พิเศษสำหรับผู้บริจาคโลหิตในโครงการฯจะได้รับ พวงกุญแจกรุ๊ปเลือด เป็นของที่ระลึก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต   โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600 – 99 ต่อ 1101

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง