เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

 

 

ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร » 0 2263 9600 ต่อ 1301, 1314
โทรสาร » 0 2255 6925
โทรศัพท์มือถือ » 08 2450 2910, 08 3294 4067, 08 1715 7718

ผู้ประสานงาน (Search Coordinator)
E-mail » tscdr.coordinators@redcross.or.th

ฝ่ายการเงินของ TSCDR (Financial of TSCDR)
E-mail »
tscdr.finance@redcross.or.th

กรณีฉุกเฉินติดต่อ คุณภาวิณี คุปตวินทุ
โทร : 08 1834 5191