เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ถวายอภิสัมมานสักการะ แด่สมเด็จพระญาณสังวรฯ ด้วยการบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกด้วยเศียรเกล้าฯ ขอเชิญประชาชนร่วมน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตและลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตถวายเป็นพระกุศล ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่วันที่ 6-30 พฤศจิกายน 2556 จะได้รับ พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง