เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จัดอบรมสำหรับแพทย์ พยาบาล และผู้ประสานงานเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

(11 พฤษภาคม 2564) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดย ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ จัดหลักสูตรอบรมงานธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต สำหรับแพทย์ พยาบาล และผู้ประสานงานเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ ประจำปี 2564 แบบ Virtual meeting ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุมพันธุ์ทิพย์ 2 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่ออัพเดตความรู้ ความเข้าใจในด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลสมาชิก ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเจาะเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 4 สถาบัน และโรงพยาบาลปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 5 สถาบัน อาทิ เรื่องการขอใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ตามมาตรฐานของ World Marrow Donor Association (WMDA) รวมทั้ง ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง การประเมินเส้นในการเก็บ Peripheral Blood Stem cells หวังผลให้เกิดการลดจำนวนการใส่สายสวนหลอดเลือดดำ (catheter) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริจาคเป็นสำคัญ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และแชร์ประสบการณ์ด้านงานธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต โดยมีแพทย์ พยาบาล และผู้ประสานงานโรงพยาบาล สนใจเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 70 คน 

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง