เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

เว็บไซต์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (“ศูนย์บริการฯ”) ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละรายเพื่อช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ให้ท่านได้ และช่วยให้ศูนย์บริการฯ สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม

คุกกี้คืออะไร

อนึ่ง คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่ศูนย์บริการฯ เก็บไว้บนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานหรือบนฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน โดยคุกกี้จะมีข้อมูลที่ถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

คุกกี้ที่เราใช้งานประกอบไปด้วย

ในการนี้ ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ได้ในเบราว์เซอร์ของท่านโดยอิสระ