เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

บอกลา …ธาลัสซีเมีย

วันที่ 14 ธันวาคม 2556 รศ.พล.ต.นพ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานเสวนาโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 4 เรื่อง “บอกลา …ธาลัสซีเมีย” โดยมี พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การบริจาคโลหิตและสเต็มเซลล์ช่วยผู้ป่วยธาลัสซีเมีย” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การบรรยายทุกหัวข้อได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก รวมถึงกิจกรรมมาเป็นคู่ มีสิทธิ์รู้ก่อนแต่ง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอขอบคุณผู้ร่วมงานมา ณ โอกาสนี้ครับ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง