เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ปี 63 ผ่านไป ครอบครัวเราใหญ่กว่าเดิม

เริ่มต้นศักราชใหม่ กับปี พ.ศ.2564 ขอกล่าว “สวัสดีปีใหม่” ทุกท่าน และขอขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์และอาสาสมัครสเต็มเซลล์ทุกท่าน ที่ได้ช่วยเพิ่มโอกาสในการค้นหาคู่แท้สเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยตลอดปี 2563 และนำไปสู่การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ซึ่งเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การมีชีวิตใหม่ ที่หายขาดจากโรคทางเลือด

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ครอบครัวสเต็มเซลล์ ของเรามีสมาชิกอาสามัครบริจาคสเต็มเซลล์ เพิ่มขึ้นอีก 28,010 ราย รวมจำนวนสมาชิกตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน 269,322 ราย โดยในปี 2563 พบอาสาสมัครที่สเต็มเซลล์มีความเข้ากันได้กับของผู้ป่วยมากถึง 108 รายด้วยกัน และบริจาคสเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยแล้ว 59 ราย ขอขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ทุกท่าน ที่ได้มอบโอกาสให้กับผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากทั่วทุกมุมโลก และเราจะร่วมตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ให้กับพวกเขา เพื่อโอกาสในการมีชีวิตใหม่อีกครั้ง

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง