เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 14.00  น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี       อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึก ภปร. ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์     ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ  เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง  ผู้บำเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการะคุณต่อสภากาชาดไทย

ในโอกาสนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (Stem Cell)
ซึ่งได้ปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 จำนวน 5 ราย  ได้แก่
นายนิติยศ ศิริโภคาธิรัตน์ นายปรัชญา รัตนนาวิน  นายสุทธิชัย  ตั้งไพศาลกิจ  นายขจรศักดิ์ อุมะวิภาต
สร้างความยินดีและปลื้มปิติ แก่ผู้เข้ารับพระราชทานดังกล่าว

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง