เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประจำปี 2552

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินยังตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 พร้อมประกาศนียบัตร และเข็มสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทยในด้านต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้ ได้มีผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือสเต็มเซลล์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายณัฐชนน เปลื้องทุกข์ นายนาวิน มีศรีสุข และนางสาวพิมพ์นิภา สุขสมใจ ท่ามกลางความปลื้มปิติยินดีและความภาคภูมิใจแก่ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง