เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ผู้บริจาค Stem Cell เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้น 1

วันที่ 12 กันยายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินยังตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 พร้อมประกาศนียบัตร แก่ผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทยในด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ ได้มีผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 จำนวน 4 ราย ดังนี้ นายทศพล ไวยสิทธิ์, นางสาวกชนัฑ จุณณะภาต, นายศิววัฒน์ สุวรรณเสม และนายจาตุรนต์ มีมั่งคั่ง สร้างความปลื้มปิติยินดี และความภาคภูมิใจแก่ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง