เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ฟิตและเฟิร์ม เพิ่มคลังโลหิต

ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงพลังน้ำใจบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย และเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน ต้องการโลหิตเร่งด่วน ในโครงการ ฟิตและเฟิร์ม เพิ่มคลังโลหิต ระหว่างวันที่ 3 - 6 มีนาคม 2557 พิเศษ สำหรับผู้บริจาคโลหิตในโครงการฯ รับ กระปุกกระต่าย ที่ระลึก ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ สอบถาม โทร. 0 2256 4300

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง