เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

รวมพลวัยโจ๋ปฏิบัติการทำดีบริจาคโลหิต

วันที่ 13 ตุลาคม 2555

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม Club 25 of Thailand Day ตอน Youth can be a Hero เพื่อให้สมาชิก Club 25 of Thailand หรือ ชมรมเยาวชนไทย ผู้นำการบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 17-25 ปี ได้มาร่วมกันบริจาคโลหิต ตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ และเป็นกิจกรรมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และให้เห็นว่า การบริจาคโลหิต เป็นเรื่องง่ายที่ทุกคนสามารถทำได้ เป็นหน้าที่ที่เยาวชนพึงกระทำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตในช่วงปิดภาคเรียน

โดยได้รับโลหิตบริจาคจากกลุ่มเยาวชน 401 ยูนิต และมีน้องๆ ร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ 96 ราย

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง