เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

แหล่งที่มาของสเต็มเซลล์

  • สเต็มเซลล์มีแหล่งที่มาที่สำคัญ ดังนี้

     1. ไขกระดูก มีลักษณะเป็นโพรงและมีเนื้อเยื่ออ่อนนุ่ม จะพบได้ในแกนกลางกระดูกท่อนใหญ่ๆ ของร่างกาย  เช่น กระดูกแขน กระดูกขา                          กระดูกเชิงกราน เป็นต้น เป็นแหล่งสเต็มเซลล์ที่สำคัญ และมีปริมาณสเต็มเซลล์จำนวนมาก

     2. สายสะดือรก มีปริมาณสเต็มเซลล์จำนวนค่อนข้างมาก เมื่อทารกเกิด แพทย์จะตัดสายสะดือที่ติดกับรกออกจากทารก  และเจาะเลือดจาก                   สายสะดือที่ติดกับรกเก็บไว้ ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นกับทารก

  • ประโยชน์ของสเต็มเซลล์

       ในปัจจุบันแพทยสภาได้มีการรับรองการใช้สเต็มเซลล์เพื่อผู้ป่วยโรคเลือด เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือด, โรคโลหิตจางจากธาลัสเซีเมีย เป็นต้น              ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคดังกล่าวจะมีการสร้างสเต็มเซลล์ที่ผิดปกติ

      โดยทั่วไป ผู้ป่วยจะรักษาด้วยการรับเลือด แต่หากรับเลือดไปนานๆ ร่างกายผู้ป่วยจะสร้างแอนดิบอดีขึ้นมาต่อต้านเลือดที่ได้รับ ส่งผลให้การ            จัดหาเลือดให้ผู้ป่วยเป็นไปได้ยากขึ้น สเต็มเซลล์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วย