เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ร่วมเป็นส่วน 1 ในช่วงเวลาแห่งวันขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก บน Live Stream 24 h.

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานเดียวที่มีหน้าที่ในการจัดหาผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดฯ ที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วย มาตั้งแต่ปี 2545 โดยสามารถจัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดฯได้ จำนวน 299,628 ราย แต่มีผู้ที่บริจาคได้จริงให้กับผู้ป่วยเพียง จำนวน 457 ราย และยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จำนวน 2,346 ราย ทั้งนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้มีการรณรงค์จัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดฯ มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ร่วมจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก โดยในปี 2564 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งมีแนวคิดในการเฉลิมฉลองในรูปแบบสตรีมร่วมกับทาง WMDA ผ่านช่อง WMDD YouTube ที่ทั่วโลก จะได้ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งการขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ที่มอบโอกาสทางการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยโรคเลือด 

มาร่วมเป็นส่วน 1 ในช่วงเวลาแห่งวันขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก
รับชม VDO 🎬 เรื่องจริงจากปาฏิหาริย์คู่แท้สเต็มเซลล์
📽 ฉายพร้อมกันทั่วโลก ผ่าน 🔴 Live Stream 24 h.

18 กันยายน 2564 ช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น.
19 กันยายน 2564 ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น.

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง