เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดการบรรยายสาระน่ารู้เรื่องเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือ สเต็มเซลล์ โดยแพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบรรยายสาระน่ารู้เกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือสเต็มเซลล์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ณ ห้องจุมภฎ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็งในเด็กและปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้บรรยาย ร่วมด้วย นาวาโทแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และนางสาวภาวิณี คุปตวินทุ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการร่วมกับองค์การอนามัยโลก ร่วมตอบข้อซักถาม ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง