เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนประกวดออกแบบลายเสื้อยืด
เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2565

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนเชิญเยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด “20 ปี การเดินทางตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ประเทศไทย” เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2565 (World Marrow Donor Day 2022) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 18,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วย มาตั้งแต่ปี 2545 สามารถจัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดโลหิต ได้ จำนวน 312,601 ราย ซึ่งมีผู้ที่สามารถบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตให้กับผู้ป่วยได้จริงเพียง 518 ราย และยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตอีก 2,615 ราย อาทิ ผู้ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มุ่งมั่นรณรงค์จัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตรายใหม่ เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดมากขึ้น

          เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 20 ปี ของการจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ในประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชน ร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อยืด “20 ปี การเดินทางตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ ในประเทศไทย” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 18,000 บาท ผลงานชนะเลิศจะได้รับการตีพิมพ์ลายเสื้อ เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิตและลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครสเต็มเซลล์ ระหว่างวันที่ 12-17 กันยายน 2565 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการสมัครและส่งผลงาน

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ blooddonationthai.com กรอกใบสมัครและ ส่งผลงานการออกแบบมายัง e-mail : blood@redcross.or.th ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565
  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2565

ประกาศผลรางวัล วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ทาง Facebook ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง