เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเปลี่ยนวันทำการใหม่

วัน-เวลาทำการ (ใหม่) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์

เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน (ปิดทำการ วันที่ 31 ธันวาคม และ 1 มกราคม ของทุกปี)

วันจันทร์ และ ศุกร์                               เวลา 08.00 – 16.30 น.

วันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี                      เวลา 07.30 – 19.30 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 08.30 – 15.30 น.

สอบถามโทร. 0 2256 4300

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง