เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

หน่วยรับลงทะเบียนสเต็มเซลล์ 3 กรกฏาคม 2555

หน่วยรับลงทะเบียนสเต็มเซลล์ 3 กรกฏาคม 2555
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เวลา 09.00-15.00 น. บริเวณหอประชุมใหญ่
มีคณาจารย์ น้องๆ นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ บริจาคโลหิต
และร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ จำนวนมาก


ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะคะ
. . .

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง