เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

การประชาสัมพันธ์และจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์

ขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตทุกท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
มาร่วมส่วนหนึ่งของครอบครัวสเต็มเซลล์ไปด้วยกัน
ท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆ ที่จะได้มอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วย
ก่อนบริจาคเลือด อย่าลืมแวะลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์กันนะคะ