เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

เฉลิมฉลองวันขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก
พร้อมเดินหน้าตามหา “คู่แท้สเต็มเซลล์” รายใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคเลือด

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนประชาชนร่วมกิจกรรม วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2566เพื่อขอบคุณอาสาสมัครและผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วย พิเศษ! ผู้บริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ จะได้รับเสื้อยืด “Stem Cells in Thailandเป็นที่ระลึก ตลอดเดือนกันยายน 2566

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไท 
เปิดเผยว่า องค์กร World Marrow Donor  Association (WMDA) กำหนดให้วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนทุกปี เป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day) เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ทั่วโลกมากกว่า 39 ล้านคน และรณรงค์ให้ทั่วโลกจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเหลือผู้ป่วย ที่รอการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากกว่า 35,000 รายต่อปี โดยจัดกิจกรรมครั้งแรก ในปี 2558 ซึ่งมีมากกว่า 55 ประเทศเข้าร่วม

ปัจจุบัน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา ให้ทำหน้าที่จัดหาอาสาสมัครผู้บริจาคสเต็มเซลล์ ที่ไม่ใช่ญาติให้แก่ผู้ป่วย โดยจัดตั้ง “ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ” เพื่อเป็นศูนย์กลางการลงทะเบียน ตั้งแต่ปี 2545 เป็นเวลา 21 ปีแล้ว ปัจจุบันมีอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ จำนวน 337,491 ราย ผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยไปแล้ว จำนวน 583 ราย และยังมีผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากถึง 1,883 ราย ซึ่งโอกาสที่พบผู้บริจาคที่มีสเต็มเซลล์เข้ากันกับผู้ป่วย มีเพียง 1 ใน 10,000 คนเท่านั้น ดังนั้น การจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ซึ่งในปีนี้ วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก ตรงกับวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 วันที่ 1 – 30 กันยายน 2566

  • บริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครสเต็มเซลล์ (รายใหม่)รับเสื้อยืดที่ระลึกเนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก ปี 2566 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, สถานีกาชาด11 วิเศษนิยม (บางแค) และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ชลบุรี จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น และจ.เชียงใหม่

  • กิจกรรม แชะ แชร์ โชว์ โพสต์ภาพและข้อความเชิญชวนเป็น ครอบครัวอาสาสมัครสเต็มเซลล์ โพสต์ลง Facebook, Instagram ตั้งค่าเป็นสาธารณะ ติด Hashtag #thankyoudonor #WMDD2023 คัดเลือก 20 โพสต์โดนใจ ลุ้นรับรางวัล แก้วน้ำ Thank you Stem cells Donor

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง