เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

เชิญร่วมงานเสวนา”มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคร้ายที่รักษาหายขาดได้”

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาเรื่องมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคร้ายที่รักษาหายขาดได้

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จัดเสวนาเรื่อง “มะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคร้ายที่รักษาหายขาดได้”เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและสถานการณ์ในปัจจุบันตลอดจนรณรงค์หาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาให้แก่ผู้ป่วย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

         แพทย์หญิงสร้อยสอางค์  พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย   ยังคงมีผู้ป่วยด้วยโรคทางโลหิตเป็นจำนวนมาก  ขึ้นทะเบียนเพื่อรอรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต  หรือ  สเต็มเซลล์จากผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนอาสาสมัครที่ลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ไว้เพียง   100,000ราย   แต่เนื่องจากความเข้ากันได้ชนิดของเนื้อเยื่อ (HLA typing) ระหว่างผู้บริจาคและผู้ป่วยที่ไม่ใช่ญาติ มีโอกาสตรงเพียง  1 ใน 10,000 เท่านั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องจัดหาอาสาสมัครให้ได้จำนวนมากถึง 120,000 ราย ภายในปี 2555 จึงจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์       ทั้งนี้ มีผู้ป่วยโรคทางโลหิตที่ขึ้นทะเบียนรอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ  คือ กลุ่มโรคมะเร็ง      เช่น      มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือลิวคีเมีย  มะเร็งต่อมน้ำเหลือง    กลุ่มโรคไขกระดูกฝ่อ และกลุ่มโรคที่มีการสร้างเม็ดโลหิตปกติ แต่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ได้แก่ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เป็นต้น    ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มสูงขึ้น      ทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวนกว่า 1,200  ราย  ยังรอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์  โดยเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว จำนวนมากถึง 380 ราย     

         ดังนั้น  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  จึงได้ร่วมกับ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย   จัดการเสวนาทางการแพทย์    เรื่อง “มะเร็งเม็ดเลือดขาว   โรคร้ายที่รักษาหายขาดได้”  เพื่อให้ความรู้ในเรื่องโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในมุมมองที่หลากหลาย เช่น สถานการณ์การเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในปัจจุบัน การเกิดโรคในเด็กและผู้ใหญ่ วิวัฒนาการความก้าวหน้าในการรักษาโรคด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ และเป้าหมายการรับบริจาคสเต็มเซลล์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  เป็นต้น โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลหิตวิทยาและการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เม็ดเลือดของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  ร่วมเป็นวิทยากร   พร้อมจัดให้มีกิจกรรมต่างๆในงาน  อาทิ การบริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ, บริการตรวจหมู่โลหิต,นิทรรศการความรู้สเต็มเซลล์ และ ร่วมสนุกกับเกมพร้อมรับของที่ระลึก เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับของที่ระลึกพิเศษ     สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่ง ได้ที่  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ    โทร. 0 2256 4300 ,0 2263 9600-99 ต่อ 1101,1760  และ สมาคมโลหิตวิทยาฯ โทร.  0 2716  5977-78    ตั้งแต่บัดนี้- 15 กันยายน 2554   รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ที่นั่ง

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง