เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

เดินหน้าตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ในสถาบันการศึกษา

เป็นเวลากว่า 2 เดือน (มิถุนายน-กรกฎาคม 2556) ที่กิจกรรมเดินหน้าตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ เดินสายรณรงค์ และรับลงทะเบียนอาสาสมัครสเต็มเซลล์ในสถาบันการศึกษากว่า 20 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีนิสิต นักศึกษา ร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครฯ กว่า 1,500 ราย ขอขอบคุณนิสิต นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครสเต็มเซลล์ สร้างความหวัง เพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับผู้ป่วย

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง