เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

เสวนาออนไลน์ “การบริจาคสเต็มเซลล์ ช่วยให้โลกพ้นวิกฤติ”

ร่วมสัมผัสกับประสบการณ์จากปฏิหารย์คู่แท้สเต็มเซลล์และการรักษาที่มอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วย
ในเสวนาออนไลน์ “การบริจาคสเต็มเซลล์ ช่วยให้โลกพ้นวิกฤติ”
ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ผ่าน Live Stream : Facebook Fanpage ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง