เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการบริจาคโลหิต และลงทะเบียน Stem Cell

ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มักประสบปัญหาโลหิตขาดแคลน เนื่องจากมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ประชาชนจะเดินทางออกไปต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงไปด้วย   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดโครงการ แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ  ด้วยการให้โลหิต  ระหว่างวันที่ 9-17 เมษายน 2554  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาภาวการณ์ขาดแคลนโลหิตและสำรองโลหิตให้ผู้ป่วยในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยต้องจัดหาโลหิตให้ได้วันละ 1,500 ยูนิต      และควรจะมีโลหิตสำรองคงคลัง     วันละ 3,000 ยูนิต   จึงจะเพียงพอแก่ความต้องการ เพราะทุกวันยังมีผู้ป่วยจำนวนมากในโรงพยาบาลต่างๆ  ต้องได้รับโลหิตในการรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อาทิ ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคฮีโมฟีเลีย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผ่าตัด   คลอดบุตร  และอุบัติเหตุต่างๆ  ซึ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์จำเป็นต้องใช้โลหิตจำนวนมากและทันที เพื่อส่งให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ  

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการดังกล่าว ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์    เปิดรับบริจาคโลหิต  ตั้งแต่เวลา  08.30-15.30 น.   สำหรับวันที่ 11-12 เมษายน 2554  เปิดรับบริจาคโลหิต เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งผู้บริจาคโลหิตโลหิตจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึก

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง