เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

แองจี้-อัญชลี เฮสติ้งส์ นักแสดงลูกครึ่งไทย – อังกฤษ ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. แองจี้-อัญชลี เฮสติ้งส์ นักแสดงลูกครึ่งไทย - อังกฤษ ร่วมบริจาคโลหิต ฉลองพระชันษา 99 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ในโครงการ " THE HERO อาสาสมัครสเต็มเซลล์ขอทำดี ปันโลหิตให้น้อง" ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง