เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามโทร. 0 2256 4300

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง