เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

118 ปี สภากาชาดไทย….ปลุกจิตอาสาในตัวคุณ ในงานมติชนเฮลท์แคร์

          ในโอกาสครบรอบ 118 ปี สภากาชาดไทยได้จัดโครงการปีอาสาสมัครสากล  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนรณรงค์ของสหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และยังเป็นโครงการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ  ภายใต้แนวคิดหลักคือ  “Find The Volunteer Inside You”  หรือ  “ปลุกจิตอาสาในตัวคุณ”  โดยในงาน “มติชนเฮลแคร์ 2011”  มหกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพคนไทยอย่างครบวงจร  สภากาชาดไทย จะมาเปิดบูธรับอาสาสมัครหรือผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ยินดีที่จะเสียสละหรือแรงกายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมอย่างเต็มความสามารถ เพราะรากฐานที่สำคัญของงานด้านบริการจิตอาสาขององค์กรกาชาดทั่วโลกมาจากเหล่าอาสาสมัครทั้งหลายที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในเรื่องของการสร้างคุณค่าแห่งมนุษยธรรม วันที่ 16- 19  มิถุนายน  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์           นอกจากเปิดรับคนจิตใจดีมาเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านบริการจิตอาสาในงานนี้  สภากาชาดไทยยังได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย  เป็นต้นว่าให้บริการตรวจสุขภาพฟรี  เจาะเลือดตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Living Museum นิทรรศการให้ความรู้  รณรงค์กล่องผ้าป่าดวงตาตามหากุศล ตรวจหมู่โลหิต และเจาะเลือดเพื่อรับอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ โดยมีผู้สนใจตรวจหมู่โลหิต จำนวน 49 ราย และมีอาสาสมัครร่วมลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ จำนวน 75 ราย

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง