เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

12 สิงหาคม 2559 เชิญพสกนิกรร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  ขอเชิญพสกนิกรร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  สภานายิกาสภากาชาดไทย  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84  พรรษา ในวันศุกร์ที่  12  สิงหาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ร่วมบริจาคโลหิต เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ดวงตา  อวัยวะ และร่วมลงนามถวายพระพร ตลอดเดือนสิงหาคม 2559  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ถนนอังรีดูนังต์

          นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559   ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานบริการโลหิต   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ   สภากาชาดไทย จึงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี ในวันศุกร์ที่  12 สิงหาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.พร้อมทั้ง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ตลอดเดือนสิงหาคม 2559ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การลงทะเบียนบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต  ดวงตา และอวัยวะ , นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ,กิจกรรมทำนายโชคชะตาราศี,การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก นำรายได้สมทบทุนใช้ในกิจการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  และมีการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิตในงานด้วย

ประชาชนในส่วนภูมิภาค  สามารถบริจาคโลหิต ตลอดเดือนสิงหาคม 2559 ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ     จังหวัดชลบุรี  ราชบุรี  นครราชสีมา  ขอนแก่น  อุบลราชธานี  นครสวรรค์  พิษณุโลก  เชียงใหม่   สงขลา ภูเก็ต       งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสาขาบริการโลหิต

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง