เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

2559 ปีแห่งการต้อนรับและแชร์ความสุขไปด้วยกัน

Welcome and Share Happiness Together.
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ มีภารกิจในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอจ่ายผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึงมีบุคคลที่เข้ามาติดต่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิต หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เดินทางมาบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ สื่อมวลช ศิลปิน ดารา ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงผู้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน มากกว่า 1,000 คน ต่อวัน

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงมีความพยายามมุ่งมั่นพร้อมที่จะให้บริการทุกท่านที่เข้ามาติดต่ออย่างเต็มความสาสมารถ ทั้งทางด้านบุคลากร อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ที่จะสร้างความพึงพอใจ สร้างบรรยากาศแก่ผู้พบเห็น

โดยเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกระดับ มีความยินดีและพร้อมให้การต้อนรับผู้มารับบริการและผู้มาเยือนด้วยกาย วาจา ใจ ที่สุภาพ สร้างความประทับใจและสร้างการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืน

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง