เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

เฉลิมฉลองวันขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก
พร้อมเดินหน้าตามหา “คู่แท้สเต็มเซลล์” รายใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคเลือด

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนประชาชนร่วมกิจกรรม วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2566เพื่อขอบคุณอาสาสมัครและผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วย พิเศษ! ผู้บริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ จะได้รับเสื้อยืด “Stem Cells in Thailandเป็นที่ระลึก ตลอดเดือนกันยายน 2566

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไท 
เปิดเผยว่า องค์กร World Marrow Donor  Association (WMDA) กำหนดให้วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนทุกปี เป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day) เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ทั่วโลกมากกว่า 39 ล้านคน และรณรงค์ให้ทั่วโลกจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเหลือผู้ป่วย ที่รอการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากกว่า 35,000 รายต่อปี โดยจัดกิจกรรมครั้งแรก ในปี 2558 ซึ่งมีมากกว่า 55 ประเทศเข้าร่วม

ปัจจุบัน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา ให้ทำหน้าที่จัดหาอาสาสมัครผู้บริจาคสเต็มเซลล์ ที่ไม่ใช่ญาติให้แก่ผู้ป่วย โดยจัดตั้ง “ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ” เพื่อเป็นศูนย์กลางการลงทะเบียน ตั้งแต่ปี 2545 เป็นเวลา 21 ปีแล้ว ปัจจุบันมีอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ จำนวน 337,491 ราย ผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยไปแล้ว จำนวน 583 ราย และยังมีผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากถึง 1,883 ราย ซึ่งโอกาสที่พบผู้บริจาคที่มีสเต็มเซลล์เข้ากันกับผู้ป่วย มีเพียง 1 ใน 10,000 คนเท่านั้น ดังนั้น การจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ซึ่งในปีนี้ วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก ตรงกับวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 วันที่ 1 – 30 กันยายน 2566

 • บริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครสเต็มเซลล์ (รายใหม่)รับเสื้อยืดที่ระลึกเนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก ปี 2566 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, สถานีกาชาด11 วิเศษนิยม (บางแค) และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ชลบุรี จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น และจ.เชียงใหม่

 • กิจกรรม แชะ แชร์ โชว์ โพสต์ภาพและข้อความเชิญชวนเป็น ครอบครัวอาสาสมัครสเต็มเซลล์ โพสต์ลง Facebook, Instagram ตั้งค่าเป็นสาธารณะ ติด Hashtag #thankyoudonor #WMDD2023 คัดเลือก 20 โพสต์โดนใจ ลุ้นรับรางวัล แก้วน้ำ Thank you Stem cells Donor

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนประกวดออกแบบลายเสื้อยืด
เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2565

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนเชิญเยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด “20 ปี การเดินทางตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ประเทศไทย” เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2565 (World Marrow Donor Day 2022) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 18,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วย มาตั้งแต่ปี 2545 สามารถจัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดโลหิต ได้ จำนวน 312,601 ราย ซึ่งมีผู้ที่สามารถบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตให้กับผู้ป่วยได้จริงเพียง 518 ราย และยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตอีก 2,615 ราย อาทิ ผู้ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มุ่งมั่นรณรงค์จัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตรายใหม่ เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดมากขึ้น

          เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 20 ปี ของการจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ในประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชน ร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อยืด “20 ปี การเดินทางตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ ในประเทศไทย” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 18,000 บาท ผลงานชนะเลิศจะได้รับการตีพิมพ์ลายเสื้อ เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิตและลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครสเต็มเซลล์ ระหว่างวันที่ 12-17 กันยายน 2565 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการสมัครและส่งผลงาน

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ blooddonationthai.com กรอกใบสมัครและ ส่งผลงานการออกแบบมายัง e-mail : blood@redcross.or.th ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2565

ประกาศผลรางวัล วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ทาง Facebook ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ขอเป็นผู้ให้ต่อเนื่อง ‘เจมส์จิ’ ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้โอกาสตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์

          ‘เจมส์ – จิรายุ ตั้งศรีสุข’ นักแสดงชื่อดัง ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หลังครบกำหนดบริจาคโลหิต 3 เดือน ในโอกาสนี้ คุณเจมส์ ได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยโรคเลือด โดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะเก็บตัวอย่างโลหิตนำไปตรวจหาความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ HLA กับผู้ป่วยโรคเลือด ซึ่งการบริจาคสต็มเซลล์เป็นอีกหนึ่งโอกาสให้กับผู้ป่วยโรคเลือดที่กำลังรอรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกัน

“เพียง 1 ตัวอย่างโลหิต เพิ่มโอกาสให้ 1 ชีวิตใหม่”

          สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ สามารถลงทะเบียนพร้อมการบริจาคโลหิต เพื่อเก็บตัวอย่างโลหิตนำไปตรวจเนื้อเยื่อ HLA และขึ้นทะเบียน ได้ที่

• ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4300
• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี โทร. 0 3827 8905
• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4493 8938
• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4342 4630-1
• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5341 8389-90

‘เกรท-วรินทร’ ถึงคู่แท้ชีวิตจริงยังไม่มา แต่ขออาสามาตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ช่วยผู้ป่วยโรคเลือด

          คุณเกรท – วรินทร ปัญหกาญจน์ ดารานักแสดงชื่อดัง เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิต ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หลังครบรอบ 3 เดือน ของการบริจาคโลหิต โดยในครั้งนี้ ยังได้ร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เพื่อให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เก็บตัวอย่างโลหิตนำไปตรวจหาความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ HLA กับผู้ป่วยโรคเลือด เพื่อเพิ่มโอกาสทางการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ หนทางสู่ชีวิตใหม่ของผู้ป่วยโรคเลือด

“เพียง 1 ตัวอย่างโลหิต เพิ่มโอกาสให้ 1 ชีวิตใหม่”

          สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ สามารถลงทะเบียนพร้อมการบริจาคโลหิต เพื่อเก็บตัวอย่างโลหิตนำไปตรวจเนื้อเยื่อ HLA และขึ้นทะเบียน ได้ที่

• ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4300
• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี โทร. 0 3827 8905
• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4493 8938
• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4342 4630-1
• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5341 8389-90

“เพราะคุณอาจเป็น 1 ใน 10,000 ที่มีสเต็มเซลล์ตรงกับผู้ป่วย”
อาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เตรียมอัพเดตข้อมูลทางออนไลน์

          อาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เตรียมอัพเดตข้อมูลช่องทางการติดต่อ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการทำบุญครั้งใหญ่ เพราะคุณอาจเป็น 1 ใน 10,000 ที่มีสเต็มเซลล์ตรงกับผู้ป่วย โดยผู้ที่เคยลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ตั้งแต่ปี 2545 – 30 กันยายน 2564 จะได้รับ Link ทาง SMS และสามารถอัพเดตข้อมูลได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2565 เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกันกับผู้ป่วย          และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ที่อัพเดตข้อมูล ยังได้ลุ้นรับ “ถุงผ้า Thank You Stem Cells Donor” จำนวน 200 รางวัล โดยสุ่มรายชื่อจากผู้ที่อัพเดตข้อมูลในระบบออนไลน์ 
และประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 21 มีนาคม 2565

          สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือด สามารถลงทะเบียนพร้อมการบริจาคโลหิต เพื่อเก็บตัวอย่างโลหิตนำไปตรวจเนื้อเยื่อ HLA โดยขึ้นทะเบียน ได้ที่

 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
  0 2256 4300
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี
  0 3827 8905
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
  0 4493 8938
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
  0 4342 4630-1
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
  0 5341 8389-90

“แอฟ – ทักษอร” ร่วมเแสดงพลัง “ฺ่Blood Hero🩸” บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมมอบอีก 1 โอกาสสำคัญให้กับผู้ป่วยโรคเลือด

          คุณแอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ดารา-นักแสดงสาวสวยขวัญใจคนไทย ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “Blood Hero ปี 2” และลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เพื่อเก็บตัวอย่างโลหิตนำไปตรวจหาความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ HLA กับผู้ป่วยโรคเลือด เป็นการเพิ่มโอกาสทางการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ หนทางสู่ชีวิตใหม่ของผู้ป่วยโรคเลือด ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

“เพียง 1 ตัวอย่างโลหิต เพิ่มโอกาสให้ 1 ชีวิตใหม่”

          สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ สามารถลงทะเบียนพร้อมการบริจาคโลหิต เพื่อเก็บตัวอย่างโลหิตนำไปตรวจเนื้อเยื่อ HLA และขึ้นทะเบียน ได้ที่

 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  โทร. 0 2256 4300
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี  โทร. 0 3827 8905
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 0 4493 8938
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  โทร. 0 4342 4630-1
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่  โทร. 0 5341 8389-90

🎬 ดู VDO นี้จบ… คุณอาจค้นพบคู่แท้สเต็มเซลล์

          คุณเชื่อเรื่องโชคชะตามั้ย…มีใครบางคนกำลังรอคอยอย่างมีความหวังว่าวันหนึ่ง…เขาจะได้พบกับผู้ที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกัน 👥
และช่วยให้เขาหายขาดจากโรคทางเลือดได้🩸

          ปัจจุบัน มีผู้บริจาคโลหิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์แล้วกว่า 290,000 ราย แต่พบผู้ที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกับผู้ป่วยและบริจาคให้กับผู้ป่วยได้จริงเพียง 457 ราย เท่านั้น

          มาร่วมเป็นอีก 1 โอกาสสำคัญ ให้กับผู้ป่วยโรคเลือดอีก 2,407 ราย👥🩸ที่กำลังตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์เพื่อโอกาสทางการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

          บริจาคโลหิตและลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ได้ที่ :

🩸ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

🩸ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ชลบุรี

🩸ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.นครราชสีมา

🩸ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ขอนแก่น

🩸ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.เชียงใหม่

 

          พิเศษสำหรับอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์หน้าใหม่🗓บริจาคโลหิตและลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ระหว่างวันที่ 13 – 18 กันยายน 2564รับเสื้อยืด “Thank You Stem Cells Donor”👕🌎เนื่องในสัปดาห์วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2564World Marrow Donor Day 2021.💁‍♂️คุณสมบัติอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ https://1th.co/go367367367

 

#wmdd2021#thankyoudonor

ร่วมเป็นส่วน 1 ในช่วงเวลาแห่งวันขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก บน Live Stream 24 h.

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานเดียวที่มีหน้าที่ในการจัดหาผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดฯ ที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วย มาตั้งแต่ปี 2545 โดยสามารถจัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดฯได้ จำนวน 299,628 ราย แต่มีผู้ที่บริจาคได้จริงให้กับผู้ป่วยเพียง จำนวน 457 ราย และยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จำนวน 2,346 ราย ทั้งนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้มีการรณรงค์จัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดฯ มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ร่วมจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก โดยในปี 2564 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งมีแนวคิดในการเฉลิมฉลองในรูปแบบสตรีมร่วมกับทาง WMDA ผ่านช่อง WMDD YouTube ที่ทั่วโลก จะได้ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งการขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ที่มอบโอกาสทางการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยโรคเลือด 

มาร่วมเป็นส่วน 1 ในช่วงเวลาแห่งวันขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก
รับชม VDO 🎬 เรื่องจริงจากปาฏิหาริย์คู่แท้สเต็มเซลล์
📽 ฉายพร้อมกันทั่วโลก ผ่าน 🔴 Live Stream 24 h.

18 กันยายน 2564 ช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น.
19 กันยายน 2564 ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น.