เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จัดอบรมสำหรับแพทย์ พยาบาล และผู้ประสานงานเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

(11 พฤษภาคม 2564) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดย ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ จัดหลักสูตรอบรมงานธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต สำหรับแพทย์ พยาบาล และผู้ประสานงานเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ ประจำปี 2564 แบบ Virtual meeting ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุมพันธุ์ทิพย์ 2 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่ออัพเดตความรู้ ความเข้าใจในด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลสมาชิก ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเจาะเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 4 สถาบัน และโรงพยาบาลปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 5 สถาบัน อาทิ เรื่องการขอใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ตามมาตรฐานของ World Marrow Donor Association (WMDA) รวมทั้ง ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง การประเมินเส้นในการเก็บ Peripheral Blood Stem cells หวังผลให้เกิดการลดจำนวนการใส่สายสวนหลอดเลือดดำ (catheter) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริจาคเป็นสำคัญ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และแชร์ประสบการณ์ด้านงานธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต โดยมีแพทย์ พยาบาล และผู้ประสานงานโรงพยาบาล สนใจเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 70 คน 

“มาริโอ้ เมาเร่อ” ขอเป็นอีก 1 โอกาส ให้กับผู้ป่วยโรคเลือด

(30 เมษายน 2564) คุณมาริโอ้ เมาเร่อ นักแสดงชื่อดัง เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤติขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ พร้อมกันนี้ คุณมาริโอ้ได้ร่วมลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์เพื่อเก็บตัวอย่างโลหิตไปตรวจเนื้อเยื่อ HLA เป็นอีก 1 โอกาสให้กับผู้ป่วยโรคเลือดที่กำลังรอรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกัน 

“เพียง 1 ตัวอย่างโลหิต เพิ่มโอกาสให้ 1 ชีวิตใหม่”

สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ สามารถลงทะเบียนพร้อมการบริจาคโลหิต เพื่อเก็บตัวอย่างโลหิตนำไปตรวจเนื้อเยื่อ HLA และขึ้นทะเบียน ได้ที่

  • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  โทร. 0 2256 4300
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี  โทร. 0 3827 8905
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 0 4493 8938
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  โทร. 0 4342 4630-1
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่  โทร. 0 5341 8389-90

ปี 63 ผ่านไป ครอบครัวเราใหญ่กว่าเดิม

เริ่มต้นศักราชใหม่ กับปี พ.ศ.2564 ขอกล่าว “สวัสดีปีใหม่” ทุกท่าน และขอขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์และอาสาสมัครสเต็มเซลล์ทุกท่าน ที่ได้ช่วยเพิ่มโอกาสในการค้นหาคู่แท้สเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยตลอดปี 2563 และนำไปสู่การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ซึ่งเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การมีชีวิตใหม่ ที่หายขาดจากโรคทางเลือด

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ครอบครัวสเต็มเซลล์ ของเรามีสมาชิกอาสามัครบริจาคสเต็มเซลล์ เพิ่มขึ้นอีก 28,010 ราย รวมจำนวนสมาชิกตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน 269,322 ราย โดยในปี 2563 พบอาสาสมัครที่สเต็มเซลล์มีความเข้ากันได้กับของผู้ป่วยมากถึง 108 รายด้วยกัน และบริจาคสเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยแล้ว 59 ราย ขอขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ทุกท่าน ที่ได้มอบโอกาสให้กับผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากทั่วทุกมุมโลก และเราจะร่วมตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ให้กับพวกเขา เพื่อโอกาสในการมีชีวิตใหม่อีกครั้ง

จากใจผู้รับ : คุณศุภศักดิ์ เชยชุ่ม ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

จากใจ…ถึงใจ (จากผู้รับ)

ได้รับเกียรติจากคุณศุภศักดิ์ เชยชุ่ม ร่วมแชร์ประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งเคยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ระยะที่ 3 และได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ปัจจุบันหายขาดจากโรคแล้ว

“ย้อนไปเมื่อ 10 ปี สังเกตพบว่ามีอาการอ่อนแรง ไม่สบายง่าย ติดเชื้อง่าย รวมถึง มีรอยช้ำตามร่างกาย เมื่อไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล จึงพบว่า ผมป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน (Hodgkin Lymphoma) ระยะที่ 3 (ระยะเกือบสุดท้าย) ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาด้วยการให้เคมีบำบัด และต้องปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ โดยใช้เซลล์ของตนเอง ในกระบวนการนี้จะต้องได้รับโลหิตและเกล็ดโลหิตจาก “ผู้บริจาค” เพื่อให้ค่าโลหิตอยู่ในระดับคงที่ หากวันนั้นไม่มีโลหิตจากผู้บริจาค ผมก็คงไม่มีวันนี้ ถึงแม้ว่าผมจะไม่มีโอกาสได้ใช้สเต็มเซลล์จากผู้บริจาค แต่ก็อยากฝากถึงผู้บริจาคโลหิต และผู้ที่ได้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ว่า สิ่งที่ท่านทำถือเป็นกุศลอันแรงกล้าที่ต่อชีวิตและลมหายใจให้กับผู้ป่วย ขอให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพ เตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้โลหิตและสเต็มเซลล์ที่ท่านได้บริจาคมานั้นเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยสูงสุด”

 

เล่าให้ฟัง…

เรียบเรียงโดย : ปันปัน ผู้ตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์