เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

Green Wave Green Volunteer

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับ GREEN WAVE จัดงาน Green volunteer ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00-18.00 น. ภายในงานมีกิจกรรม การออกบูธจากหน่วยงานต่างๆ องค์กร และมูลนิธิการกุศล โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดหน่วยรับลงทะเบียนอาสาสมัครสเต็มเซลล์ ซึ่งภายในงาน ได้รับความสนใจจากผู้มีจิตอาสาทุกท่าน ร่วมกันลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร ได้จำนวนทั้งสิ้น 75 ราย ขอขอบคุณอาสาสมัครใจดีที่มีจิตอาสาทุกท่านในการลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อเป็นความหวังแด่ผู้ป่วย ที่รอรับโอกาสในการรักษาให้หายขาดจากโรคทางโลหิตวิทยา

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง