เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

“มาริโอ้ เมาเร่อ” ขอเป็นอีก 1 โอกาส ให้กับผู้ป่วยโรคเลือด

(30 เมษายน 2564) คุณมาริโอ้ เมาเร่อ นักแสดงชื่อดัง เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤติขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ พร้อมกันนี้ คุณมาริโอ้ได้ร่วมลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์เพื่อเก็บตัวอย่างโลหิตไปตรวจเนื้อเยื่อ HLA เป็นอีก 1 โอกาสให้กับผู้ป่วยโรคเลือดที่กำลังรอรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกัน 

“เพียง 1 ตัวอย่างโลหิต เพิ่มโอกาสให้ 1 ชีวิตใหม่”

สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ สามารถลงทะเบียนพร้อมการบริจาคโลหิต เพื่อเก็บตัวอย่างโลหิตนำไปตรวจเนื้อเยื่อ HLA และขึ้นทะเบียน ได้ที่

  • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  โทร. 0 2256 4300
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี  โทร. 0 3827 8905
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 0 4493 8938
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  โทร. 0 4342 4630-1
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่  โทร. 0 5341 8389-90

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง