เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ขอขอบคุณทุกความตั้งใจ ทุกความเสียสละ และสเต็มเซลล์ที่มีค่ายิ่งจากผู้บริจาค

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอขอบคุณทุกความตั้งใจ ทุกความเสียสละ และสเต็มเซลล์ที่มีค่ายิ่งจากผู้บริจาค และเราพร้อมเป็นศูนย์กลางประสานงานและส่งต่อสเต็มเซลล์เหล่านั้นแก่ผู้ป่วยโรคเลือดให้มีโอกาสได้รับชีวิตใหม่จากการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

รวมถึงอาสาสมัครทุกคนที่มาช่วยงาน ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับผู้ป่วยโรคเลือด ได้มีโอกาสรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

**ท่านอาจเป็น 1 ใน 10,000 คน ที่ช่วยสร้างปาฏิหาริย์นั้น ให้เกิดขึ้นได้จริง**

แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ….

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง