เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

The Hero Project

เนื่องจากเดือนตุลาคมของทุกปี ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะการขาดแคลนโลหิตจำนวนมาก อันมีสาเหตุมาจากเป็นช่วงหน้าฝน กอปรกับเป็นช่วงปิดภาคเรียนของน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนคนดีทั่วฟ้าเมืองไทย ที่เปรียบเสมือนฮีโร่ที่ไม่ได้แสดงตน
ร่วมกันบริจาคโลหิตและลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครสเต็มเซลล์ ในโครงการ

“THE HERO PROJECT อาสาสมัครสเต็มเซลล์…ขอทำดี…ปันโลหิตให้น้อง”
ตลอดเดือนตุลาคม 2555 พร้อมรับเสื้อยืดไปใส่โชว์เก๋ เท่ได้ทันที

สอบถามข้อมูล: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร 0 2256 4300
(เฉพาะผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครสเต็มเซลล์พร้อมบริจาคโลหิต ภายในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์  เท่านั้น)

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง