เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ชวนร่วมเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 17 กันยายน 2559

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนร่วมเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 17 กันยายน 2559 ภายใต้แนวคิด “Thank You Stem Cell Donor” ผ่าน Social Media โพสต์ภาพสัญลักษณ์ Mini Heartพร้อมติด hashtag #17Sep2016 #WMDD2016 #thankyoudonor#Thailandเพื่อแสดงความขอบคุณอาสาสมัครและผู้บริจาคสเต็มเซลล์กว่า 28 ล้านคนทั่วโลกที่ได้มอบชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วย นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก ตรงกับเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ของทุกปี เป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วย ปีนี้ตรงกับวันที่ 17 กันยายน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมโพสต์ภาพสัญลักษณ์ Mini Heartพร้อมติด hashtag #17Sep2016 #WMDD2016 #thankyoudonor#Thailand เพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์กว่า 28 ล้านคนทั่วโลก ที่ได้มอบชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วย และจัดภายใต้แนวคิด“Thank You Stem Cell Donor” ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ เชิญชวนผู้มีสุขภาพดีบริจาคโลหิต และลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาค สเต็มเซลล์ พร้อมกับร่วมกิจกรรมโพสต์ภาพสัญลักษณ์ Mini Heartจะได้รับ “เสื้อยืดวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก” เป็นที่ระลึก วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก กำหนดขึ้นโดยองค์การ World Marrow Donor Association (WMDA) ที่ได้รณรงค์ให้ทุกประเทศจัดกิจกรรมเพื่อขอบคุณอาสาสมัครผู้บริจาคสเต็มเซลล์ทั่วโลก ปัจจุบันมีมากกว่า 28 ล้านคน สำหรับประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็น 1 ในสมาชิกขององค์การ World Marrow Donor Association (WMDA) โดยได้รับมอบหมายจากแพทยสภาให้ทำหน้าที่จัดหาอาสาสมัครผู้บริจาคสเต็มเซลล์ หรือ เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติ มาตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันมีอาสาสมัครลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ จำนวน 194,896 ราย แต่มีผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วย จำนวน 214 รายเท่านั้น และยังมีผู้ป่วยรอรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากถึง 1,595 ราย จึงต้องรณรงค์ให้มีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการรักษาให้ผู้ป่วย โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มะเร็งเม็ดโลหิตขาว (ลิวคีเมีย) มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ไขกระดูกฝ่อ ฯลฯ ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่ Fanpage ปฏิบัติการตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300 ,0 2263 9600-99 ต่อ 1101

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง