เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

Update ข้อมูลอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสทำบุญครั้งใหญ่

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดช่องทาง Online ตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ที่หายไป โดยขอให้ผู้ที่เคยลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2545 – 31 ธันวาคม 2563 อัพเดตข้อมูลช่องทางการติดต่อผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกันกับผู้ป่วย

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในฐานะเป็นศูนย์กลางในการรับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ จากผู้บริจาคทั่วประเทศ เพื่อจัดหาผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วยโรคเลือด มาตั้งแต่ปี 2545 โดยปัจจุบันมีอาสาสมัครลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ จำนวน 276,355 ราย เป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วย จำนวน 432 ราย (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) และยังมีผู้ป่วยรอรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากถึง 2,346 ราย อาทิ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย มะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลิวคีเมีย) มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ไขกระดูกฝ่อ เป็นต้น แต่ถึงการจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์รายใหม่จะมีเพิ่มมากขึ้น ก็ยังมีผู้ป่วยหลายรายที่พบว่ามีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกันกับผู้บริจาค แต่ไม่สามารถติดต่อผู้บริจาคได้ จึงทำให้ผู้ป่วยพลาดโอกาสที่จะได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ซึ่งยังเป็นหนทางที่จะช่วยรักษาผู้ป่วยให้หายขาดจากโรค

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการ Stem Cells Retention เพื่อติดตามอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ที่ลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 ให้กลับมาอัพเดตฐานข้อมูลกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยจะมีการจัดส่งลิงก์ https://stmretention.nbc.in.th สำหรับใช้ในการอัพเดตข้อมูล ให้กับอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ผ่านทาง SMS ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 เพื่ออัพเดตข้อมูลให้สามารถติดต่อได้ นำมาซึ่งโอกาสที่ผู้ป่วยเหล่านั้น จะได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติ เพื่อชีวิตใหม่ที่หายขาดจากโรค นอกจากนี้ อาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ที่อัพเดตข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ลุ้นรับ แก้วน้ำ Thank You Stem Cells Donor จำนวน 200 รางวัล โดยสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook Fanpage : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือด สามารถลงทะเบียนพร้อมการบริจาคโลหิต เพื่อเก็บตัวอย่างโลหิตนำไปตรวจเนื้อเยื่อ HLA โดยขึ้นทะเบียน ได้ที่

สถานที่รับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์

เบอร์โทรศัพท์

  • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

0 2256 4300

  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี

0 3827 8905

  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

0 4493 8938

  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

0 4342 4630-1

  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

0 5341 8389-90

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง